Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach
UE
5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka” mająca na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa 3,22 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Przygotuj swoją instalację wodną i kanalizacyjną na zimę!

Jak to zrobić? Nic prostszego, pomogą proste czynności:
– jeżeli posiadasz ogródek lub działkę pamiętaj, aby spuścić wodę z instalacji ogrodowych i innych, które znajdują się na zewnątrz oraz są narażone na mróz,
– zabezpiecz wodomierze przed mrozem,
– sprawdź szczelność pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne,
– w pomieszczeniach nieogrzewanych zabezpiecz za pomocą izolacji przewody wodne,
– do zabezpieczania rur najlepiej wykorzystać materiały izolacyjne takie jak wełna mineralna, pianki, czy maty słomiane.
– ogrodowe studnie dokładnie należy zamknąć, a w wypadku niskich temperatur i gdy w środku znajduje się wodomierz, można ocieplić ich strop za pomocą wełny mineralnej lub styropianu.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie wody w czasie mrozów. Wyżej wspomniane działania pomogą w jej bezpieczeństwie, a także naszym komforcie podczas zimowych wieczorów.

Aktualności

WAŻNE!

W związku z licznymi awariami spowodowanymi przez wykonawców zewnętrznych informujemy, że wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać do Spółki.

Dodatkowo prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka