Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

Uwaga - Oleszka, Żyrowa, Jasiona!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydał komunikat nr 5/2020 z dn. 01.12.2020 r.: Woda nadaje się do spożycia.

Uwaga - Zdzieszowice!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydał komunikat nr 6/2020 z dn. 04.12.2020 r.: Woda nadaje się do spożycia.

Szanowni mieszkańcy!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Spółki biuro przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach pozostaje zamknięte dla interesantów.

Komunikat nr 6/2020 z dnia 04.12.2020 r.
dotyczący wodociągu Zdzieszowice - rejon zaopatrzenia miasto Zdzieszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 01.12.2020 r. oraz w dniu 02.12.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 27.11.2020 r. nr HK.43260.6.30.2020.MM została wykonana i 

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

Komunikat nr 6/2020

Komunikat nr 5/2020 z dnia 01.12.2020 r.
dotyczący wodociągu Oleszka - rejon zaopatrzenia Oleszka, Jasiona, Żyrowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 27.11.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 27.11.2020 r. nr HK.43260.7.11.2020.MM została wykonana i 

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

Komunikat nr 5/2020

Ważne

Obsługa interesantów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Spółki biuro przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach pozostaje zamknięte dla interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie pod nr 77 544 59 41 lub mailowo pod adresem bok@wik.zdzieszowice.pl

Wszystkie druki dostępne są na stronie www.wik.zdzieszowice.pl w zakładce Informacje dla odbiorców i druki do pobrania.

W przypadku braku możliwości kontaktu w w/w sposób istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw

po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem Spółki.

 

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas wizyt w obiektach administracji publicznej

Komunikaty

Aktualności