Prace związane ze sprawdzeniem przenikania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Szanowni mieszkańcy, informujemy, iż od dnia 27 listopada Spółka będzie przeprowadzała na terenie miasta i gminy prace związane ze sprawdzeniem przenikania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Prace polegają na wprowadzaniu do sieci płynu mgło-twórczego. 

Tags: No tags

Comments are closed.