ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wodomierzy”.

Dokumenty dotyczące zapytania można pobrać na stronie bip.wik-zdzieszowice.pl w zakładce >>Ogłoszenia>>Zamówienia publiczne.

Tags: No tags

Comments are closed.