ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przewiertu sterowanego w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach – etap III„.

Dokumenty dotyczące zapytania można pobrać na tutaj

Tags: No tags

Comments are closed.