5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Oleszka – budowa kanalizacji zakończona

Spółka informuje o zakończeniu długo wyczekiwanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”.

Inwestycja mająca na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, nie byłaby możliwa, gdyby nie współfinansowanie ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel Spółka uzyska refundację kosztów w wysokości ponad 1,5 mln zł. Dziękujemy za zaangażowanie firm biorących udział w realizacji projektu jak i mieszkańcom za zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy.

Zapraszamy mieszkańców ul. Wiejskiej i ul. Kościuszki do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Teraz zarówno przed Spółką jak i przed Państwem stoi kolejne zadanie – w przeciągu roku Spółka musi uzyskać efekt ekologiczny, czyli wykazać się ilością wykonanych przyłączy do nowej sieci.

Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie). Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
  5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy. Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza  kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.

Zapraszamy do kontaktu.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.