Nowa inwestycja!

Rozpoczynamy nową inwestycję polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowością Żyrowa (ul. Jagodowa), a miejscowością Zdzieszowice (ul. Graniczna i Pionierów). Inwestycja ma na celu połączenie tych dwóch wodociągów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody, tak aby w sytuacjach wyjątkowych możliwe było zasilanie danego wodociągu z sąsiedniego ujęcia. Prace w większości będą prowadzone metodą bezwykopową, tak aby czas inwestycji był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

Tags: No tags

Comments are closed.