logo 15 lat OK

Z kalendarium Spółki – 27 stycznia 2010 r.

Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ). Projekt był realizowany w latach 2009-2013. W ramach dofinansowania Spółka otrzymała prawie 8 mln zł. Na co zostały przeznaczone? Będziecie mogli dowiedzieć się w kolejnych wpisach! 😉

Tags: No tags

Comments are closed.