top

Z kalendarium Spółki – najnowsza inwestycja

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w 2022 r. Spółka rozpoczęła budowę zmierzającą do połączenia wodociągu Zdzieszowice z wodociągiem Żyrowa. Po zakończeniu inwestycji zostanie wybudowanie prawie 1,5 km sieci.

Tags: No tags

Comments are closed.