ru

Unieważnienie przetargu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona

Spółka informuje o unieważnieniu przetargu na realizację robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona”.

Ze szczegółami postępowania można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj

Tags: No tags

Comments are closed.