Kran

Z kalendarium Spółki – nasze cele

Obecnie naszym najważniejszym celem jest zabezpieczenie dostaw wody i odprowadzania ścieków. W  tym celu Spółka podjęła następujące działania:

  • Systematyczne przeprowadzanie badań jakości wody;
  • Zdalny monitoring pracy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków wraz z systemem alarmowania o wystąpieniu zdarzeń awaryjnych;
  • Zakup agregatów prądotwórczych;
  • Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej;
  • Umożliwienie awaryjnego zasilania sąsiednich wodociągów;
  • Podjęcie działań zmierzających do budowy własnego ujęcia dla wodociągu Zdzieszowice;
  • Zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.