Kran

Z kalendarium Spółki – nasze cele

Obecnie naszym najważniejszym celem jest zabezpieczenie dostaw wody i odprowadzania ścieków. W  tym celu Spółka podjęła następujące działania:

 • Systematyczne przeprowadzanie badań jakości wody;
 • Zdalny monitoring pracy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków wraz z systemem alarmowania o wystąpieniu zdarzeń awaryjnych;
 • Zakup agregatów prądotwórczych;
 • Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej;
 • Umożliwienie awaryjnego zasilania sąsiednich wodociągów;
 • Podjęcie działań zmierzających do budowy własnego ujęcia dla wodociągu Zdzieszowice;
 • Zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego.
User info, Search employees and Brainstorming icons simple set. Leaf, Elevator and Support signs. Update profile, Staff analysis. People set. Line user info icon. Editable stroke. Vector

Z kalendarium Spółki – Przez cały okres naszej działalności rozwijamy się dla Państwa

Przez cały okres naszej działalności rozwijamy się dla Państwa, poprzez:

 • Systematyczne szkolenie pracowników,
 • Rozwijanie systemów informatycznych – m.in. systemu bilingowego, systemu odczytu wodomierzy,
 • Bieżącą konserwację i eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • Zakup nowych pojazdów i sprzętów podnoszących jakość świadczonych usług.
Light bulb with rays. Lighting Electric lamp. Creative idea, solution, thinking concept

Z kalendarium Spółki – Rok 2022 – rozwój nowoczesnych systemów informatycznych

W 2022 r. Spółka postawiła przede wszystkim na rozwój i zakup nowoczesnych systemów informatycznych:

 • Nowy system do radiowego odczytu wodomierzy, wraz z zakupem dokładniejszych wodomierzy objętościowych;
 • Nowy system bilingowy wraz z modułem technicznym i EBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;
 • Inteligentny system do monitoringu sieci wodociągowej, który wspiera bezpieczeństwo dostaw wody, pomaga monitorować kluczowe parametry i szybko reagować na anomalie.
Oleszka Kościuszki 7..

Z kalendarium Spółki – Likwidacja sieci azbestowej w Oleszce

Wykorzystując to, że ul. Kościuszki w Oleszce była rozkopana w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Spółka sprawdzała stan sieci wodociągowej. Pracownicy Spółki wykonali przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych ze starej sieci wykonanej z azbestocementu na sieć tranzytową Oleszka – Żyrowa wykonaną z PVC. Wyłączono z użytku ponad 500 m sieci azbestowej.

nsmail-1

Z kalendarium Spółki – Budowa kanalizacji w Oleszce

W 2021 r. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka. W ramach pracy wybudowano ponad 3 km sieci i 1 przepompownię ścieków. Dzięki temu prawie 80 nieruchomości ma możliwość korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej.

W chwili obecnej najważniejszym zadaniem w projekcie jest wykonanie przez mieszkańców podłączeń do sieci, bo to dla nich była budowana kanalizacja. Do końca roku Spółka musi wykazać się uzyskanym efektem ekologicznym, czyli ilością nieruchomości podłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji.

Aby dowiedzieć się jak podłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji kliknij tutaj.