dobrafirma2021

Efektywna Firma

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Spółka została wyróżniona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w kategorii Najbardziej Efektywna Firma 2020. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie „twardych” danych z KRS oraz wskaźników opracowanych przez ekspertów ZPP.

01

Zapytanie ofertowe – dostawa wodomierzy

Spółka prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wodomierzy”. Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się na stronie bip.wik-zdzieszowice.pl z zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

W związku z wpływem pytań do zapytania ofertowego, w dniu 29.03.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w załączonych dokumentach. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami tutaj.

22 marca – Dzień Wody

Dzień Wody i jego obchody powinny na trwałe zagościć w naszym kalendarzu. Obchody tego święta dotyczą gospodarowania zasobami wody na świecie, a co za tym idzie jej ilości i jakości. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła to święto w 1993 r., ponad 663 miliony ludzi żyje dzisiaj bez dostępu do bezpiecznego źródła wody. Często muszą pokonywać duże odległości, aby do niego dotrzeć lub ponosić konsekwencje zdrowotne wynikające z korzystania z wody zanieczyszczonej.

Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: Doceniaj wodę.

logo-bottom2

Zmiana dopłat do cen wody

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, w budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę na dopłaty do cen ścieków, natomiast nie przewidziano dopłat do cen wody.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 r. cena wody, jaką będą obciążani mieszkańcy będzie wynosić 4,62 zł netto (4,99 zł brutto), zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 05.06.2020r. do 04.06.2023r., zatwierdzoną decyzją GL.RZT.70.7.2020 z dn. 27.05.2020r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Szczegółowy wykaz cen dostępny jest w zakładce Regulaminy i cenniki.

Komunikat nr 2/2020 z dnia 21.08.2020 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu Oleszka – rejon zaopatrzenia Oleszka, Jasiona, Żyrowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki pobranej w dniu 17.08.2020 r. stwierdza, że decyzja z dnia 14.08.2020 r. nr HK.43260.7.8.2020.MM została wykonana i woda nadaje się do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

c0f8c884-bb9c-11ea-add9-525400d183e6_hd_20200618-135630

Przebudowa ul. Dzierżonia

Trwa przebudowa ul. Dzierżonia w miejscowości Żyrowa. W ramach prac przebudowany został wodociąg na długości 230 m oraz rozbudowana została sieć kanalizacji sanitarnej na długości 40 m.

Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Dzierżonia, którzy są zainteresowani przebudową przyłączy wodociągowych proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 77 544 59 41.

07

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na lata 2020-2023

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.7.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

1. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice

2. orzekł o dkróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr GL.RET.070.7.20.2018

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Gliwicach w dniu 28.05.2020 r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 05.06.2020 r. do 04.06.2023 r. dla Gminy Zdzieszowice.

taryfa-2020-2023.pdf