Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bocznej w Żyrowej

Spółka zakończyła rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żyrowa w rejonie ul. Bocznej i Jagodowej. Dzięki tej inwestycji możliwość podłączenia do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków będzie miało kolejnych 5 działek budowlanych.

Składanie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci będzie możliwe pod koniec listopada, po uzyskaniu od nadzoru budowlanego zgody na użytkowanie sieci.

Szczegółowa procedura przyłączenia do sieci jest opisana w zakładce „Informacje dla odbiorców i pliki do pobrania„.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Rozpoczynamy kolejną inwestycję

W czwartek 22 października Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz podpisała umowę na realizację robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Wykonawca robót – firma WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola został wyłoniony w ramach ogłoszonego we wrześniu przetargu. Za kwotę ponad 2,6 mln zł netto zostanie wybudowane 3 km sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownia ścieków. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2021 r.

Inwestycja, dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy, którą WiK podpisał z Urzędem Marszałkowskim w czerwcu br., ma na celu umożliwienie mieszkańcom miejscowości Oleszka korzystanie z systemu zbiorczego odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

Przetarg nieograniczony – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka

W związku z otrzymaną pomocą na realizaję operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spółka prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

5ed367c8-c04b-11ea-a860-525400e16d32_hd_prow-2014-2020-logo-kolor

WiK zdobył kolejne dofinansowanie

W poniedziałek (06.07.2020 r.) Prezes Zarządu Izabela Miszkiewicz odebrała z rąk Marszałka Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleszce.

Inwestycja przewiduje budowę ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. Po zakończeniu budowy do kanalizacji będzie mogło podłączyć się 78 nieruchomości. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwróci Spółce ponad 60% kosztów tj. ponad 1,5 miliona złotych.

stacja

Modernizacja SUW Krępna – rozpoczęcie inwestycji

W dniu 27.05.2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krępnej”. Prace w terenie rozpoczną się w miesiącu sierpniu i będą trwały do października. W ramach realizacji umowy zostanie wymieniony cały osprzęt stacji (m.in. pompy, zasuwy), praca stacji zostanie zautomatyzowana i objęta systemem monitoringu. Wszystkie roboty będą wykonywane tak, aby nie były odczuwalne dla mieszkańców.

Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 27.10.2020 r. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków własnych Spółki.