kanister

Zamówienie publiczne – Dostawa paliw płynnych

Spółka obecnie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych. Szczegóły postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Oferty -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania w dn. 26.04.2021 r. opublikowano odpowiedzi na pytania, którymi można zapoznać się tutaj

01

Zapytanie ofertowe – dostawa wodomierzy

Spółka prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wodomierzy”. Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się na stronie bip.wik-zdzieszowice.pl z zakładce Ogłoszenia -> Zamówienia publiczne lub bezpośrednio tutaj.

W związku z wpływem pytań do zapytania ofertowego, w dniu 29.03.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w załączonych dokumentach. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami tutaj.