Dział oczyszczania miasta

W dniu 01.01.2013r. Spółka utworzyła dział oczyszczania miasta, który przejął zadania oraz pracowników po zlikwidowanym ZGKiM.

Obecnie w ramach podjętej działalności Spółka wykonuje usługi z zakresu:

 • konserwacji terenów zielonych: nasadzeń, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów
 • sprzątania miasta
 • odśnieżanie ulic i placów
 • pogotowia awaryjnego budynków mieszkań i lokali
 • sprzątania Wspólnot Mieszkaniowych oraz utrzymania porządku wokół bloków.
 • konserwacji terenów zielonych
 • wykonywanie nasadzeń
 • koszenie trawy
 • przycinanie żywopłotów
 • przycinanie krzewów ozdobnych
 • sprzątania terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
 • malowanie znaków poziomych na jezdniach
 • malowanie boksów parkingowych
 • odśnieżanie ulic i placów
 • pogotowia awaryjnego budynków mieszkań i lokali
 • sprzątanie terenów Wspólnot Mieszkaniowych oraz utrzymania porządku wokół bloków
 • odśnieżanie terenów Wspólnot Mieszkaniowych
 • wykonywanie remontów.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług, szczególnie w zakresie pielęgnacji terenów zielonych oraz obsługi Wspólnot Mieszkaniowych.

 

W miesiącu listopadzie Spółka w ramach zleceń dodatkowych wykonała przycinanie żywopłotów oraz krzewów ozdobnych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Koksownik’’.

W ramach usług dodatkowych odpłatnych obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe w zakresie utrzymania porządku oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Spółka wykonuje usługi sprzątania terenu Miasta i Gminy Zdzieszowice.

Zleceniem realizowanym przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” było: Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Samorządowego  - wykonanie nasadzeń i trawników. Prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl