Zapytanie ofertowe - Inspektor Nadzoru

Dodano 31.7.2020

Spółka prowadzi obecnie postępoiwanie o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka". Szczegóły tutaj.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl