Szanowni Mieszkańcy

Dodano 30.4.2019

W związku z wejściem w życie Uchwały nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice uprzejmie informujemy, iż każdy Odbiorca ma prawo:

- zgłaszania reklamacji dotyczących sposobów wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności w zakresie obowiązków Przedsiębiorstwa zawartych w umowie i jakości świadczonych usług, ilości oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi

- zgłaszania reklamacji dotyczącej wystawionej faktury/rachunku

- uzyskania informacji o jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo

 

Zgłoszenie reklamacji może być dokonywane w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, osobiście do protokołu w siedzibie Spółki, w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1 w godzinach otwarcia Spółki tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl

Formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie internetowej w plikach do pobrania.

 

Reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego
  2. Przedmiot reklamacji
  3. Uzasadnienie
  4. Informacje dodatkowe

 

Spółka jest zobowiązana do powiadomieniu zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia Przedsiębiorstwu w inny sposób.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl