Dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych

Dodano 31.12.2019

Szanowni mieszkańcy,

W związku z Uchwałą nr XVI/139/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie wysokości dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wynosić będą 0,36 zł netto do 1 m3 wody, 1,25 zł netto do 1 m3 ścieków, zmianie ulegną opłaty obciążające mieszkańców, które będą wynosiły:

  • 4,21 zł netto/ 1 m3 wody,
  • 6,73 zł netto/ 1 m3 ścieków.

Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka rozliczając Państwa w najbliższym kwartale uwzględni dotychczasową dopłatę i wyliczy proporcjonalnie zużycie do dnia 31.12.2019 r. lub uwzględni podany stan wodomierza na dzień 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. zastosuje nową wysokość dopłaty.

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl