Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Taryfa 2010
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) ustala się następujące taryfy i opłaty na okres od dnia 13 sierpnia 2010 do dnia 12 sierpnia 2011 roku.

1.       Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej netto

1.

W1 – Gospodarstwa domowe

4,48 zł/ m-c

2.

W2 – Pozostali odbiorcy

9,73 zł/ m-c

2.       Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen

Stawka netto

1.

Gospodarstwa domowe

W  - 1

Cena za wodę [zł/m³]

3,68 zł

2.

Pozostali odbiorcy

W  - 2

Cena za wodę [zł/m³]

3,68 zł

3.       Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen

Stawka netto

1.

Gospodarstwa domowe

S - 1

Cena za ścieki [zł/m³]

6,33 zł

2.

Pozostali odbiorcy

S - 2

Cena za ścieki [zł/m³]

7,58 zł

4.       Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w złotych, netto).

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka opłaty netto

1.

Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (zł)

290,00 zł

2.

Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych (zł)

340,00 zł

 

Ceny dla gospodarstw domowych uwzględniające dopłatę wynikające z poniższych ustaleń:

Woda   (W – 1)

2,95 zł

Cena netto za wodę [zł/m³]

Ścieki   (S – 1)

3,82 zł

Cena netto za ścieki [zł/m³]

 

Zgodnie z Uchwałą L/390/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2010 ustala się następujące dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

·         Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu W 1 – gospodarstwa domowe w wysokości 0,73 zł netto do  1 m³ na okres od 13 sierpnia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

·         Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu S 1 – gospodarstwa domowe w wysokości 2,51 zł netto do 1 m³ na okres od 13 sierpnia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
© netkoncept.com