Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Taryfa 2011
Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2 informuje, że z dniem 13.08.2011r wprowadza następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Na podstawie Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) ogłasza i wprowadza następujące taryfy i opłaty na okres od dnia 13 sierpnia 2011 do dnia 12 sierpnia 2012 roku.
1.      Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwa domowe
W - 1
Cena za wodę [zł/m³]
4,50 zł
2.
Pozostali odbiorcy
W - 2
Cena za wodę [zł/m³]
4,50 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
2.      Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwa domowe
S - 1
Cena za ścieki [zł/m³]
8,08 zł
2.
Pozostali odbiorcy
S - 2
Cena za ścieki [zł/m³]
8,08 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
3.      Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pobieranej za odczyt licznika głównego.
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej netto
1.
W1 – Gospodarstwa domowe
a)
W1a –stawka opłaty abonamentowej –
odczyt co miesiąc
10,50 zł / m-c
b)
W1b – stawka opłaty abonamentowej –
odczyt co 3 miesiące
14,14 zł / 3 m-ce
2.
W2 – Pozostali odbiorcy
a)
W2a – stawka opłaty abonamentowej –
odczyt co miesiąc
10,50 zł / m-c
b)
W2b – stawka opłaty abonamentowej –
odczyt co 3 miesiące
14,14 zł / 3 m-ce
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
4.      Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w złotych, netto).
Lp.
Rodzaj stawki opłat
Stawka opłaty netto
1.
Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (zł)
290,00 zł
2.
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych (zł)
340,00 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
 
 
Również i w tym roku dla taryfowej grupy odbiorców „Gospodarstwa domowe”, planowana jest dopłata ze strony Gminy Zdzieszowice, co najmniej w dotychczasowej wysokości, tj. 0,73 zł do wody i 2,51 zł do ceny ścieków
© netkoncept.com