Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Taryfa 2012
Z dniem 13 sierpnia 2012 roku przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach wprowadza nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
Na podstawie Art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) ustala się następujące taryfy i opłaty na okres od dnia 13 sierpnia 2012 do dnia 12 sierpnia 2013 roku.
 
1.       Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej.
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej netto
1.
W1 – Gospodarstwa domowe
 
a) W1a - stawka opłaty abonametowej - odczyt co miesiąc 10,50 zł/ m-c
b) W1b - stawka opłaty abonametowej - odczyt co 3 miesiące 14,14 zł/ m-c
2.
W2 – Pozostali odbiorcy
 
a) W2a - stawka opłaty abonametowej - odczyt co miesiąc 10,50 zł/ m-c
b) W2b - stawka opłaty abonametowej - odczyt co 3 miesiące 14,14 zł/ m-c
 
2.       Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwa domowe
W  - 1
Cena za wodę [zł/m³]
4,48 
2.
Pozostali odbiorcy
W  - 2
Cena za wodę [zł/m³]
4,48 zł
 
3.       Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwa domowe
S - 1
Cena za ścieki [zł/m³]
7,98 
2.
Pozostali odbiorcy
S - 2
Cena za ścieki [zł/m³]
7,98 zł
 
Ceny dla gospodarstw domowych uwzględniające dopłatę wynikające z poniższych ustaleń:
1.
Woda
W - 1
Cena za ścieki [zł/m³]
3,75 zł
2.
Ścieki
S - 1
Cena za ścieki [zł/m³]
5,47 zł
 
Zgodnie z Uchwałą XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20.09.2012 ustala się następujące dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
  • Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu W-1 – gospodarstwa domowe w wysokości 0,73 zł netto do  1 m³ na okres od 13 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
  • Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu S-1 – gospodarstwa domowe w wysokości 2,51 zł netto do 1 m³ na okres od 13 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
4.       Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w złotych, netto).
Lp.
Rodzaj stawki opłat
Stawka opłaty netto
1.
Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (zł)
200,00 zł
2.
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych (zł)
250,00 zł
 
 
Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodny z właściwymi przepisami.
 
© netkoncept.com