Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Taryfy 2014
Przedsiębiorstwo ,,Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2 informuje, że z dniem 01.04.2014 roku wprowadza następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) ustala się następujące taryfy i opłaty na okres od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 31marca 2015 roku.
 
1.Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Stawka opłaty
abonamentowej netto
1.
W1 – Gospodarstwo domowe
a)
W1a – stawka opłaty abonamentowej – odczyt co miesiąc
10,50 zł/m-c
b)
W1b – stawka opłaty abonamentowej – odczyt co 3 miesiące
14,14 zł/m-c
2.
W2 – Pozostali odbiorcy
a)
W2a – stawka opłaty abonamentowej – odczyt co miesiąc
10,50 zł/m-c
b)
W2b – stawka opłaty abonamentowej – odczyt co 3 miesiące
14,14 zł/m-c
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
 
2.Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa ,,Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwo domowe
W -1
Cena za wodę (zł/m3)
3,75 zł
2.
Pozostali odbiorcy
W - 2
Cena za wodę (zł/m3)
4,48 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
 
3. Ceny zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa ,,Wodociągi i Kanalizacja”
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Symbol taryfy
Rodzaj cen
Stawka netto
1.
Gospodarstwo domowe
S - 1
Cena za wodę (zł/m3)
5,47 zł
2.
Pozostali odbiorcy
S - 2
Cena za wodę (zł/m3)
7,98 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
 
Ceny dla gospodarstw domowych uwzględniające dopłatę wynikającą z poniższych ustaleń:
Woda (W – 1)
3,75
Cena netto za wodę (zł/m3)
Ścieki (S – 1)
5,47
Cena netto za ścieki (zł/m3)

Zgodnie z Uchwałą XLIV/339/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23.01.2014r. ustala się następujące opłaty do taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
  • Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu W-1 gospodarstwo domowe w wysokości 0,73 netto do 1mna okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  • Ustanawia się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców o symbolu S-1 gospodarstwo domowe w wysokości 2,51 netto do 1m3 na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.      
4.Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych
Lp.
Rodzaj stawki opłat
Stawka opłaty netto
1.
Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (zł)
56,65 zł
2.
Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych (zł)
86,36 zł
Wszystkie podane ceny i stawki opłat są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
© netkoncept.com