Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Pliki do pobrania
Pliko do pobrania:
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: pdf.pdf
 • Zlecenie na wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza kanalizacji sanitarnej:ZLECENIE.pdf
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
  pdf.pdf
 • Wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika celem podlewania ogródka:
  pdf.pdf
 • Wniosek o zmianę umowy w związku z montażem podlicznika:pdf_0001-1.pdf
 • Zlecenie na wykonanie usługi:pdf.pdf
 • Zlecenie na odpłatne wykonanie usługi:pdf.pdf
 • Zlecenie odpłatnego usunięcia awarii:pdf.pdf
 • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
  pdf.pdf
© netkoncept.com