Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Zrealizowane zlecenia

 

W miesiącu listopadzie Spółka w ramach zleceń dodatkowych wykonała przycinanie żywopłotów oraz krzewów ozdobnych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Koksownik’’.

 

                             

 

 

 

W ramach usług dodatkowych odpłatnych obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe w zakresie utrzymania porządku oraz pielęgnacji terenów zielonych.

                                           

 

 

Spółka wykonuje usługi sprzątania terenu Miasta i Gminy Zdzieszowice.

                         

                         

 

 

Zleceniem realizowanym przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” było: Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Samorządowego  - wykonanie nasadzeń i trawników. Prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

© netkoncept.com