Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
 
W dniu 28.10.2015 r. odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót. Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.
 
       
______________________________________________________________________________
 
 
 
W dniu 21.10.2015 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gadżety promujące Projekt.
 
       
__________________________________________________________________________
 
 
W dniu 30.09.2015 r. Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" w Zdzieszowicach zakończyła inwestycję pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej" realizowaną w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".
W ramach inwestycji wymieniono m.in. przykrycie odstojnika popłuczyn, zestawy pompowe, złoże filtracyjne. Zapewni to mieszkańcom dostawę wody o najwyższej jakości i odpowiednim ciśnieniu.
 
            
 
__________________________________________________________________________
 
 
W dniu 30.09.2015 r. zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". W efekcie wybudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków. Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do udziału w odbiorach zaproszeni zostali również mieszkańcy.
Po zakończeniu odbiorów i skompletowaniu wszystkich dokumentów Spółka złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie sieci.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
 
W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Straży Pożarnej odbyło się spotkanie dotyczące kończącej się budowy kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji przyłącz się!.pdf
 
Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu". Zaznaczamy, że ceny skalkulowane przez Spółkę uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.
Wniosek o wydanie warunków technicznych można pobrać w zakładce "Pliki do pobrania".
 
        
 
 _____________________________________________________________________________
 
 
 
Mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy!
 
W związku z zakończeniem kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna oraz w miejscowości Rozwadza, informujemy że mieszkańcy mogą składać w siedzibie Spółki wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączania się do sieci kanalizacyjnej.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice – możliwość pobrania wniosku w zakładce „Pliki do pobrania”.
2. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
5. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
 
___________________________________________________________________________________________
 

 

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji w miejscowości Krępna i Rozwadza realizowane w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap" znajdują się w zakładce 

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"

© netkoncept.com