Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Januszkowice w dniu 21.04.2015 r. (wtorek) mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 

W dniu 20.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała w Szkole Podstawowej w Januszkowicach pogadankę z uczniami na temat zasobów wody pitnej w Polsce oraz o konieczności jej oszczędzania i wpływu ścieków na jej jakość. Dzieci wzięły aktywny udział w spotkaniu m.in. wymieniając znane im metody oszczędzania wody.

Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”.  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnione 3 prace. Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt. Prace należy składać do dnia 17 kwietnia b.r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Regulamin Konkursu.pdf oraz w siedzibie Spółki.

W dniu 31.03.2015 r. na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat.

   

 _____________________________________________________________________________
 
 
  W dniu 23.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krępnej na Stację Uzdatniania Wody. Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości. Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24.03.2015 r.

 

   

 
 
 

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

 

W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Piaskowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Zamkowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Raszowskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Młyńskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Kościelnej,

- rozpoczną się prace na ul. Nowej,

- rozpoczną się prace na ul. Pięknej,

- rozpoczną się prace na ul. Olszowej,

- rozpoczną się prace na ul. Lompy

- rozpoczną się prace na ul. Wolności:

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do wysokości numeru 32,

·         odcinek pomiędzy numerami 42 i 44,

- rozpoczną się prace na terenie przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa

 

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.

_______________________________________________________________________________

© netkoncept.com