Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
 
 
 
W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Straży Pożarnej odbyło się spotkanie dotyczące kończącej się budowy kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji przyłącz się!.pdf
 
Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu". Zaznaczamy, że ceny skalkulowane przez Spółkę uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.
Wniosek o wydanie warunków technicznych można pobrać w zakładce "Pliki do pobrania".
 
        
 
 _____________________________________________________________________________
 
 
 
 
Mieszkańcy Januszkowic!
 
W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Raszowej.
W związku z tym mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.
Prace związane z koniecznością wyłączania pracy stacji będą prowadzone głównie w godzinach nocnych.
Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość.
 
         
_____________________________________________________________________________
 
W miesiącu lipcu Spółka zakończyła realizację zadania pn.
"Budowa sieci wodociągowej celem uzbrojenia części ul. Góry Św. Anny i ul. Brzozowej w Zdzieszowicach".
 
Wykonawcą robót była firma PAGA-PRO z siedzibą w Krapkowicach. Większość robót prowadzona była metodą bezwykopową, dzięki czemu budowa była mało uciążliwa dla mieszkańców.
Zakończenie inwestycji pozwoliło na podłączenie i korzystanie z sieci wodociągowej działkom zlokalizowanym przy ul. Brzozowej.
 
____________________________________________________________________________
 
 
Mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy!
 
W związku z zakończeniem kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna oraz w miejscowości Rozwadza, informujemy że mieszkańcy mogą składać w siedzibie Spółki wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączania się do sieci kanalizacyjnej.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice – możliwość pobrania wniosku w zakładce „Pliki do pobrania”.
2. Zgłosić w Spółce rozpoczęcie robót.
3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
5. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
 
__________________________________________________________________________
 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w okresie wiosenno-letnim przeprowadza równocześnie kilka zadań inwestycyjnych:
 
- zakończono II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna oraz III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza – inwestycje te dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice, dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zbliża się do półmetka – prace mają zostać zakończone do 30.09.2015 r.
- lada dzień rozpoczną się prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Raszowej, która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice – inwestycja również dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – prace mają zakończyć się do dnia 30.09.2015 r.
 
Dziękujemy mieszkańcom za współpracę i wyrozumiałość.
  
 
_____________________________________________________________________________
 
 
W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice. W dniu 26.03.2015r. ogłoszono przetarg na w/w zadanie, a termin składania ofert minął 15.04.2015r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę HYDRO-PARTNER z Leszna, z którą w dniu 14.05.2015r. w siedzibie Spółki  podpisano umowę.
 
_____________________________________________________________________
 
 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. W dniu 08.05.2015 r. Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu. Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem. Dodatkowo w obu kategoriach wiekowych zostało wyróżnionych 6 prac. W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali:

miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl. I Bartosz Skipirzepa kl.I miejsce I.pdf

miejsce II – Mateusz Feliks kl. III Mateusz Feliks kl.III miejsce II.pdf

miejsce III – Tobiasz Pazurek kl. II Tobiasz Pazurek kl. II miejsce III.pdf

w kategorii klas IV-VI:

miejsce I – Teresa Pogoda kl. IV Teresa Pogoda kl.IV miejsce I.pdf

miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl. V i Marek Mitkiewicz kl. VI Martyna Diak kl.V miejsce II.pdf Marek Mitkiewicz kl.VI miejsce II.pdf

miejsce III – Julia Sucha kl. IV Julia Sucha kl.IV miejsce III.pdf

 
W dniu 12.05.2015 r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu
w Tygodniku Krapkowickim
oraz w Nowinach Krapkowickich
 
___________________________________________________________________________________________
 

 

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji w miejscowości Krępna i Rozwadza realizowane w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap" znajdują się w zakładce 

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"

© netkoncept.com