Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
UWAGA Mieszkańcy Januszkowic!
 
                Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” z siedzibą w Zdzieszowicach przypomina, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, należy przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin zakończenia prac przyłączeniowych to 30.12.2016 r.
 
                W świetle obowiązującego prawa mieszkańcy mają obowiązek przyłączyć się do kanalizacji, jeżeli została ona wybudowana w miejscowości. Straż Miejska rozpoczęła już kontrole mające na celu sprawdzenie dokąd odprowadzane są ścieki.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania",
 2. Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót,
 3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem,
 4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem,
 5. Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza,
 6. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
Przypominamy, że prace można rozpocząć jedynie po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK. Wszelkich informacji udziela Kierownik pod nr tel 690 963 927.


Pojawianie się szczurów w sieci kanalizacyjnej jest powszechnym zjawiskiem natomiast można je minimalizować poprzez odpowiednie korzystanie z kanalizacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że kanalizacja to nie śmietnik. O ile powszechną wiedzą jest, że nie powinno wrzucać się do toalety artykułów higienicznych (podpasek, pampersów), materiałów budowlanych, czy innych śmieci to nie każdy pamięta, że do kanalizacji nie powinny trafiać resztki jedzenia. To właśnie te odpadki powodują migrację szczurów. Zdarzały się przypadki, że szczury pojawiały się nawet na wysokości 5-tego piętra.

W związku ze zgłoszeniami, że w naszej kanalizacji sanitarnej pojawiły się te gryzonie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o odpowiedzialne korzystanie ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.

W miesiącach listopadzie i grudniu w Zdzieszowicach będą prowadzone prace związane z deratyzacją kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie deratyzacja będzie przeprowadzana na terenie całej Gminy.


 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Taryfy 2016.pdf

 
______________________________________________________________________
 
 

Nasza Spółka – „Gazelą Biznesu” 2015 r.

W tym roku nasza Spółka znalazła się w ogólnopolskim rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, organizowanym co roku przez czasopismo „Puls Biznesu”. W rankingu oceniane są wyniki firmy za pełne trzy poprzednie lata – w tej edycji lata 2012, 2013 i 2014.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali w Katowicach w dniu 28.01.2016 r., gdzie nagrodę w imieniu Spółki odebrała Prezes Zarządu Pani Izabela Bielka.

Zdzieszowicki WiK zajął drugie miejsce wśród przedsiębiorstw wodociągowych z regionu. Duży wpływ na sukces miały m.in. realizowane przez WiK w latach 2012-2015 inwestycje, prace związane z ograniczaniem strat na wodzie i ściekach oraz pozostałe usługi świadczone przez Spółkę dla mieszkańców Miasta i Gminy.

 
 _________________________________________________________________________
 
 
Szanowni Mieszkańcy Januszkowic!
 
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, że zakończyła realizację inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" i od dnia 11.12.2015 r. można przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK,
tel 690 963 927.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania".
 2. Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót.
 3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
 4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
 5. Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza.
 6. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
© netkoncept.com