Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
 

 

22 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w roku 1992 przez Zgromadzenie ONZ. Głównym powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W bieżącym roku obchodzimy XXI Światowy Dzień Wody pod hasłem:

„WODA I RÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Z tej okazji chcielibyśmy zachęcić wszystkich do zwrócenia uwagi na jakość i ilość wody. Wiele rejonów w Polsce cierpi na niedobory wody – ilość wody do picia w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce jest taka sama jak w Egipcie, dlatego tak ważne jest jej oszczędzanie. Między innymi warto zwrócić uwagę na wykorzystanie deszczówki w naszych gospodarstwach, np. do podlewania kwiatów czy ogrodu.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach obchodów XXI Światowego Dnia Wody w dniu 20.03.2015 r. zorganizowała pogadankę w Szkole Podstawowej w Januszkowicach na temat zasobów wody do picia w Polsce, konieczności jej oszczędzania i wpływu zanieczyszczeń na jej jakość.

W dniu 23.03.2015 r. w Krępnej odbędzie się wycieczka uczniów Szkoły do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie będą mogli się zapoznać z zasadami jej działania.

 
________________________________________________________________________________
 
 
 
Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji w miejscowości Krępna i Rozwadza realizowane w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap" znajdują się w zakładce 
"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu marcu planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Arki Bożka,

- rozpoczną się prace na ul. Raszowskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Kościelnej,

- rozpoczną się prace na ul. Młyńskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Pięknej,

- rozpoczną się prace na ul. Wolności – odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Lesiańską do wysokości numeru 9.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
 

 
 
 
                        
 


W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy.

Wszystkie sprawy związane z budową można konsultować:

- w siedzibie naszej Spółki przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub

- z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul. Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

 

 

                        
 

 

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku. Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych. Miło nam poinformować, iż zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Krępnej oraz Rozwadzy za współpracę przy osiągnięciu wspólnego celu,  wyrozumiałość oraz za przyłączenie się do sieci i korzystanie z naszych usług.

 

 

                        
 

BUDOWA ROZPOCZĘTA

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15.12.2015 r. w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej. Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

   

 

 

 

                        
 

 Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpiło 07.11.2014r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola z którą w dniu 01.12.2014r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę. Prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.09.2015r.

__  _        

 

 

 

                        
 

 

Po ogłoszeniu w dniu 13.08.2014r. przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania z którą w dniu 22.09.2014r.  w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę, rozpoczynając tym samym współpracę przy działaniach związanych z realizowaną inwestycją.

 

                        
 

W dniu 01.08.2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Opolu Prezes Zarządu Spółki WiK Sp. z o.o. Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom. Projekt ma także na celu poprawę warunków sanitarnych oraz podwyższenie standardu życia mieszkańców. Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68zł.

         _