Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
 
 
JANUSZKOWICE SĄ NA TAK!
 
EFEKT EKOLOGICZNY - OSIĄGNIĘTY!
 
W 2016 r. priorytetowym zadaniem Spółki było osiągnięcie efektu ekologicznego Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". Cel ten, dzięki mieszkańcom, którzy podłączyli swoje posesje do kanalizacji, został osiągnięty. Spółka pragnie podziękować mieszkańcom za cierpliwość i chęć współpracy podczas całej budowy oraz wykonywania przyłączy.
 
Mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci zapraszamy do siedziby Spółki.
 
 
 

 
 
 
Głównymi zadaniami Spółki w 2017 r. będą działania zmierzające do zmniejszenia strat na wodzie, polegających m.in. na wymianie zasuw. Kontynuowana będzie również wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową, dzięki której odczyty będą możliwe automatycznie bez konieczności wizyt w poszczególnych lokalach.
Z większych inwestycji planowany jest remont Stacji Uzdatniania Wody w Oleszce, która zaopatruje w wodę miejscowości Jasiona, Oleszka i Żyrowa.
Spółka będzie starała się o otrzymanie dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona i Oleszka.
 
 
 
 
______________________________________________________________________
 
 

Nasza Spółka – „Gazelą Biznesu” 2015 r.

W tym roku nasza Spółka znalazła się w ogólnopolskim rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, organizowanym co roku przez czasopismo „Puls Biznesu”. W rankingu oceniane są wyniki firmy za pełne trzy poprzednie lata – w tej edycji lata 2012, 2013 i 2014.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali w Katowicach w dniu 28.01.2016 r., gdzie nagrodę w imieniu Spółki odebrała Prezes Zarządu Pani Izabela Bielka.

Zdzieszowicki WiK zajął drugie miejsce wśród przedsiębiorstw wodociągowych z regionu. Duży wpływ na sukces miały m.in. realizowane przez WiK w latach 2012-2015 inwestycje, prace związane z ograniczaniem strat na wodzie i ściekach oraz pozostałe usługi świadczone przez Spółkę dla mieszkańców Miasta i Gminy.

 
 
 
 
 
© netkoncept.com