Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
 
 
 
W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice. W dniu 26.03.2015r. ogłoszono przetarg na w/w zadanie, a termin składania ofert minął 15.04.2015r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę HYDRO-PARTNER z Leszna, z którą w dniu 14.05.2015r. w siedzibie Spółki  podpisano umowę.
 
_____________________________________________________________________
 
 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. W dniu 08.05.2015 r. Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu. Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem. Dodatkowo w obu kategoriach wiekowych zostało wyróżnionych 6 prac. W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali:

miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl. I Bartosz Skipirzepa kl.I miejsce I.pdf

miejsce II – Mateusz Feliks kl. III Mateusz Feliks kl.III miejsce II.pdf

miejsce III – Tobiasz Pazurek kl. II Tobiasz Pazurek kl. II miejsce III.pdf

w kategorii klas IV-VI:

miejsce I – Teresa Pogoda kl. IV Teresa Pogoda kl.IV miejsce I.pdf

miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl. V i Marek Mitkiewicz kl. VI Martyna Diak kl.V miejsce II.pdf Marek Mitkiewicz kl.VI miejsce II.pdf

miejsce III – Julia Sucha kl. IV Julia Sucha kl.IV miejsce III.pdf

 
W dniu 12.05.2015 r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu
w Tygodniku Krapkowickim
oraz w Nowinach Krapkowickich
 __________________________________________________________________________
 
 

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu maju planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Raszowskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Kościelnej,

- kontynuowane będą prace na ul. Lompy,

- kontynuowane będą prace na ul. Wolności:

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do wysokości numeru 32,

·         odcinek od działek budowlanych przy numerze 94 do wysokości numeru 71,

·         odcinek od wysokości numeru 66 do skrzyżowania z ul. Działkowca,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Lesiańską do wysokości numeru 7,

·         odcinek od wysokości numeru 4 do wysokości numeru 9,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Wypoczynkową,

- kontynuowane będą prace w okolicy przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa,

- rozpoczną się prace na odcinku na działkach budowlanych przy ul. Wolności 94,

- rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy działkami budowlanymi przy ul. Wolności 94 a Działkowca 1.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
___________________________________________________________________________________________
 

 

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji w miejscowości Krępna i Rozwadza realizowane w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Krępna II etap i miejscowości Rozwadza III etap" znajdują się w zakładce 

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"