Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

 

Taryfy 2016.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
 
 

Nasza Spółka – „Gazelą Biznesu” 2015 r.

W tym roku nasza Spółka znalazła się w ogólnopolskim rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, organizowanym co roku przez czasopismo „Puls Biznesu”. W rankingu oceniane są wyniki firmy za pełne trzy poprzednie lata – w tej edycji lata 2012, 2013 i 2014.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali w Katowicach w dniu 28.01.2016 r., gdzie nagrodę w imieniu Spółki odebrała Prezes Zarządu Pani Izabela Bielka.

Zdzieszowicki WiK zajął drugie miejsce wśród przedsiębiorstw wodociągowych z regionu. Duży wpływ na sukces miały m.in. realizowane przez WiK w latach 2012-2015 inwestycje, prace związane z ograniczaniem strat na wodzie i ściekach oraz pozostałe usługi świadczone przez Spółkę dla mieszkańców Miasta i Gminy.

 
 _________________________________________________________________________
 
 
Szanowni Mieszkańcy Januszkowic!
 
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, że zakończyła realizację inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" i od dnia 11.12.2015 r. można przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK,
tel 690 963 927.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania".
  2. Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót.
  3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
  4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
  5. Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza.
  6. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
© netkoncept.com