Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności

 

INFORMACJA O ZMIANIE CZASU PRACY W DNIACH 24 GRUDNIA ORAZ 31 GRUDNIA
Informujemy, że w dniu 24 grudnia (tj. środa – Wigilia) oraz 31 grudnia (tj. środa – Sylwester) biuro Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach będzie czynne w godzinach 7:00 – 11:00.
Ewentualne awarie prosimy zgłaszać na telefon alarmowy Pogotowia wod-kan na numer 692 327 425

 

 

 

 Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpiło 07.11.2014r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola, z którą w dniu 01.12.2014r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę. Prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.09.2015r.

                                             

 

 

Szanowni mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy

31.12.2013 r. Spółka zakończyła realizację projektu:  ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na w/w zadanie do 31.12.2014 r. musimy rozliczyć się z osiągniętego efektu ekologicznego. Dlatego też zachęcamy do podłączania się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Spółka gwarantuje kompetentną obsługę oraz fachową pomoc na każdym etapie przyłączania się. Dodatkowo gwarantujemy, iż ceny obowiązujące do końca roku będą cenami wprowadzonymi w 2013r.

 

Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpi 07.11.2014r. Po wyłonieniu zwycięzcy i podpisaniu umowy z Wykonawcą rozpoczniemy prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach.

 

 

Po ogłoszeniu w dniu 13.08.2014r. przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, z którą w dniu 22.09.2014r.  w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę, rozpoczynając tym samym współpracę przy działaniach związanych z realizowaną inwestycją.

 

 

W związku z otrzymaną informacją o możliwości pozyskania środków 31.10.2014r. Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krępna etap II, Rozwadza etap III. Obecnie oczekujemy na weryfikację wniosku.

 

 

W dniu 01.08.2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Opolu Prezes Zarządu Spółki WiK Sp. z o.o. Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok. 1120 osobom. Projekt ma także na celu poprawę warunków sanitarnych oraz podwyższenie standardu życia mieszkańców. Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92 zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68 zł.

 
© netkoncept.com