Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności


Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą:
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownycy Spółki
,,Wodociągi i Kanalizacja" w Zdzieszowicach.

 

W roku 2014 dzień 3 maja 2014r. i dzień 1 listopada 2014r. wypadają w sobotę tj. w dniach wolnych dla pracowników Spółki Wik Sp. zo.o. określone są
jako dodatkowe dni wolne od pracy.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządza się:
a) za dzień 3 maja 2014 dniem wolnym od pracy jest dzień 2 maja 2014 (piątek)
b) za dzień 1 listopada 2014 dniemw olnym od pracy jest dzień 10 listopad 2014 (poniedziałek)

 

 

W dniu 14.03.2014r. rozpoczynamy budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej z miejscowości Januszkowice do Zdzieszowic. Przetarg ogłoszony
w grudniu 2013r. wygrała firma TELNOW z Kuźni Raciborskiej.
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18 lutego 2014r. ,
planowy czas ukończenia inwestycji
to wrzesień 2014r.

© netkoncept.com