Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności

 

  Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu lutym planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Lesiańskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Wypoczynkowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- rozpoczną się prace na ul. Arki Bożka,

- rozpoczną się prace na terenach zielonych na wysokości adresów ul. Wolności 12 – 16,

- rozpoczną się prace na terenach zielonych przy Remizie Strażackie przy ul. Wypoczynkowej, odcinek do podłączenia ul. Spokojnej.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.

 

 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy.

Wszystkie sprawy związane z budową można konsultować:

- w siedzibie naszej Spółki przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub

- z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul. Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku. Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych. Miło nam poinformować, iż zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Krępnej oraz Rozwadzy za współpracę przy osiągnięciu wspólnego celu,  wyrozumiałość oraz za przyłączenie się do sieci i korzystanie z naszych usług.

 

 

 

 BUDOWA ROZPOCZĘTA

 

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15.12.2015 r. w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej. Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

       

 

  

 

 

 Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpiło 07.11.2014r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola, z którą w dniu 01.12.2014r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę. Prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.09.2015r.

                                             

 

 

Szanowni mieszkańcy Krępnej i Rozwadzy

31.12.2013 r. Spółka zakończyła realizację projektu:  ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na w/w zadanie do 31.12.2014 r. musimy rozliczyć się z osiągniętego efektu ekologicznego. Dlatego też zachęcamy do podłączania się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Spółka gwarantuje kompetentną obsługę oraz fachową pomoc na każdym etapie przyłączania się. Dodatkowo gwarantujemy, iż ceny obowiązujące do końca roku będą cenami wprowadzonymi w 2013r.

 

Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpi 07.11.2014r. Po wyłonieniu zwycięzcy i podpisaniu umowy z Wykonawcą rozpoczniemy prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach.

 

 

   
© netkoncept.com