Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Aktualności
                                                                                                   

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą:
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy Spółki

,,Wodociągi i Kanalizacja"
w Zdzieszowicach. 

 

 

 

 

 

 

W roku 2014 dzień 3 maja 2014r. i dzień 1 listopada 2014r. wypadają w sobotę tj. w dniach wolnych dla pracowników Spółki Wik Sp. zo.o. określone są
jako dodatkowe dni wolne od pracy.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządza się:
a) za dzień 3 maja 2014 dniem wolnym od pracy jest dzień 2 maja 2014 (piątek)
b) za dzień 1 listopada 2014 dniem wolnym od pracy jest dzień 10 listopad 2014 (poniedziałek)

 

 

 

© netkoncept.com