Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
Regulaminy i cenniki
 
Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2008-04-08_Uchwala_XIX_152_08.pdf
 
Uchała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2008-05-27_Uchwala_XXI_164_08.pdf
 
© netkoncept.com