wik12

Z kalendarium Spółki – 1 sierpnia 2014 r.

W tym dniu Spółka podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. Wysokość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wyniosła ponad 4 mln zł.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.