3E9A0571

Z kalendarium Spółki – Nowa pojazdy

W 2018 r. flota samochodowa powiększyła się o dwa nowe pojazdy:

  • Samochód ciężarowy VW dla działu wod-kan,
  • Samochód ciężarowy VW dla działu oczyszczania miasta.
Tags: No tags

Comments are closed.