Informacje dla odbiorców

Twardość wody w poszczególnych miejscowościach

Określenie klasy twardości wody

Gdzie występuje

mg/dm3 CaCO3

Niemieckie stopnie twardości = 0dH

Francuskie stopnie twardości = 0fH

Angielskie stopnie twardości = 0e (Clarka)

Amerykańskie stopnie twardości

bardzo

miękka

Gmina Strzeleczki poza zamkiem w Mosznej.

< 75

< 4,2

< 7,5

< 5,25

< 75

miękka

Gmina Walce, miasto i gmina Krapkowice, wieś Odrowąż.

75 – 150

4,2 – 8,4

7,5 – 15

5,25 – 10,5

75 – 150

średnio

twarda

Krępna i Rozwadza, miasto Gogolin, Malnia, Chorula, Obrowiec, miasto Zdzieszowice, Moszna-zamek, Zakrzów, Dalnia, Januszkowice.

150 – 300

8,4 – 16,8

15 – 30

10,5 – 21

150 – 300

twarda

Górażdże, Oleszka, Jasiona, Żyrowa, Kamień Śląski, Kamionek.

300 – 500

16,8 – 28,0

30 – 50

21 – 35

300 – 500

bardzo

twarda

 

> 500

> 28,0

> 50

> 35

> 500


Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
  2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
  3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
  4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

 Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.


Pliki do pobrania