Usługi

Przedmiotem działalności „Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

  • pozyskiwanie i dostarczanie wody dla celów bytowych i gospodarczych, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • świadczenie usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • usługi sanitarne i pokrewne,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – rurociągów,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych – rurociągów,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • wykonywanie nasadzeń, pielęgnacja terenów zielonych, koszenie traw, przycinanie żywopłotów,
  • odśnieżanie ulic i placów.

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.