Regulaminy i cenniki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

 obowiązujący od 22.04.2019 r.
Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący do 21.04.2019 r.

Uchwała zmieniająca Regulamin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Telefon do BOK

+48 77 544 59 41, +48 534 710 346

Telefon awaryjny

+48 692 327 425

Email

bok@wik.zdzieszowice.pl